Thursday, January 7, 2016

January my least favorite month of the year

Som mange andre synes jeg at januar er lidt træls. Den er grå, kold og så er der selvfølgelig de tåbelige nytårforsæt (jeg synes kun de er tåbelige, fordi jeg aldrig kan holde dem mere end et par dage)
Men i år er januar lidt ekstra træls fordi: 
- Rosa har fået børneeksem og vågner ca hver 2. time om natten. Men så er hun også så sød at tage 3 powernaps på 20 min i løbet af dagen (?!) Så jeg når lige præcis at få lavet nul og niks inden hun vågner. Men selvom man kan se det kløer helt vildt, er hun stadig glad det meste af tiden.
- at jeg skal spise sundt. Jeg kan simpelthen ikke finde gåpåmodet til den sunde livsstil. It is sad i know!!
-Vores vaskemaskine er gået i stykker. Så har 97 kg vasketøj liggende i bunker rundt omkring
- min chokolade afhængighed er fuldstændig umulig at komme af med. Jeg er som en maskine når jeg handler : MUST FIND TOMS GULDBARE
 

Like many others, I think January is a bit annoying. It is gray, cold and then there's the silly New Year's resolutions (I only think they are stupid because I can never keep them more than a few days)
But this year January is little extra annoying because:
- Rosa has got eczema and she wakes up every 2. hour during the night. But she is so kind to take 3 power naps of 20 minutes during the day (??!!!) So I get exactly zero done before she wakes up from her nap. But even though you tell it itches so bad - she is still happy most of the time.
- I have to eat healthy.... but I simply can not find will to the healthy lifestyle. It is sad to know !!
-Our Washing machine is broken. So I have 97 kg of laundry lying around.
- My chocolate addiction is completely impossible to get rid of. I am like a machine when I go grocery shopping: MUST FIND CHOCOLATE NOW

No comments:

Post a Comment