Wednesday, December 9, 2015

Sutten


Jeg ved godt jeg måske bliver 'judged'  - når jeg skriver denne post. Men jeg synes det er så befriende, at læse andre blogpost omkring det at være forældre og de ting som følger med. Okay here it goes:
Karl har lige smidt sin nat sut. Ja vi skulle have taget den fra ham for lang tid siden!!! Men der kom altid noget i vejen, han blev syg, så kom Rosa, far tog til Grønland og USA turen, eller er det måske bare gode undskyldninger. 
 Da karl blev frisk efter 2 ugers sygdom, gik 'ud med sutten' projektet i gang. I mandags sendte vi alle hans sutter op til julemanden og hans små nissebørn. Det var en smule hårdt for ham at putte brevet i postkassen, men det hjælp at gå i BR og vælge legetøj. Han fik en stor ridderborg (som kun fylder halvdelen af stuen), som 'belønning'. Han har spurgt meget efter sutten, når han skal sove. Han siger, at han savner den og det er rigtig hårdt. Men han er faldet i søvn uden sut og tårer i 2 nætter nu. Men hold nu op, hvor er det pisse hårdt, at se den lille mand så ulykkelig!! I know I might get 'Judged' - when I write this post. But I think it is so liberating to read other blog post about being a parent and issues. Okay here it goes:

Karl just got rid of his night pacifier. Yes we should have taken it away from him a long time ago !!! But there was always something that got in the way, he was sick, then Rosa came, daddy went to Greenland and the US trip, or it might just be good excuses.

So when Karl was feeling after two weeks with the flu - the 'out with the pacifier' project started. On Monday we sent all his pacifiers to Santa and his little helpers. It was a little hard on him putting the letter in the mailbox, but he forgot about that when we went to the toystore. He picked out a big Knight's castle (which only takes up half of the room), as 'reward'. He has asked about the pacifier at bedtime. He says he misses it and it's really hard not having it. But the little man fell asleep without a pacifier and no tears for two nights now. But damn it is hard to see the little man so unhappy !!


No comments:

Post a Comment